วิธีเช็กกระจกเงาในห้องพักต่างที่ แบบไหนอันตราย แบบไหนปลอดภัย

วิธีเช็กกระจกเงาในห้องพักต่างที่ แบบไหนอันตราย แบบไหนปลอดภัย

แชร์เรื่องนี้

คัดลอกลิงก์
กดฟัง
-กก+

เวลาไปพักที่โรงแรม หรือสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคย สิ่งหนึ่งที่อยากให้สังเกตเพื่อความปลอดภัยคือ "กระจก" ในห้องพักว่าเป็นกระจกแบบด้านเดียว ซึ่งเป็นกระจกแบบปกติ หรือกระจกสองด้าน เนื่องจากกระจกสองด้านเป็นกระจกที่สามารถมองทะลุอีกด้านหนึ่งได้โดยที่ด้านหนึ่งมองไม่เห็นอีกด้านหนึ่ง หากมีกระจกสองด้านอยู่ในห้องพักต่างที่อาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย เพราะอาจถูกเก็บภาพ บันทึกภาพที่ไม่เหมาะสมของเราได้
กระจกเป็นวัสดุที่สะท้อนแสง มักใช้เพื่อตกแต่งบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ กระจกมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำและลักษณะการใช้งาน กระจกสองด้านเป็นกระจกชนิดหนึ่งที่สามารถใช้มองทะลุได้ด้านหนึ่ง แต่ด้านหนึ่งมองไม่เห็นอีกด้าน กระจกสองด้านมักใช้ในงานรักษาความปลอดภัยหรืองานวิจัย
วิธีสังเกตกระจกว่าแบบไหนคือกระจกแบบด้านเดียว และแบบสองด้าน
2.jpg

มีวิธีสังเกตกระจกว่าแบบไหนคือกระจกแบบด้านเดียว และแบบสองด้าน ดังนี้
  • ใช้ปลายนิ้วจิ้มไปที่กระจก หากเห็นปลายนิ้วของเราชนกับเงาสะท้อนของกระจกนั้นแสดงว่า กระจกนั้นคือ “กระจกสองด้าน” หากปลายนิ้วมีระยะห่างของภาพที่เห็นหรือปลายเล็บในเงาไม่จรดกันแสดงว่านั่นคือ “กระจกเงาปกติ”
  • สังเกตความสว่างของกระจก หากด้านหนึ่งของกระจกสว่างกว่าอีกด้านหนึ่งแสดงว่ากระจกนั้นคือ “กระจกสองด้าน” เนื่องจากกระจกสองด้านมีชั้นฟิล์มที่สะท้อนแสงอยู่ จึงทำให้มีแสงสะท้อนกลับออกมาน้อยกว่ากระจกเงาปกติ
  • สังเกตมุมมองในการมอง หากมองกระจกจากมุมหนึ่งแล้วเห็นด้านใน แต่มองจากมุมอื่นแล้วไม่เห็นด้านใน แสดงว่ากระจกนั้นคือ “กระจกสองด้าน” เนื่องจากกระจกสองด้านมีชั้นฟิล์มที่สะท้อนแสงอยู่ จึงสามารถมองทะลุได้เฉพาะมุมที่แสงสามารถสะท้อนกลับเข้ามาได้

วิธีสังเกตกระจกสองด้านแบบลับ ๆ
หากต้องการสังเกตกระจกสองด้านแบบลับ ๆ สามารถทำได้ดังนี้
4.jpg

  • ใช้มือถือส่องไฟ หากส่องไฟไปที่กระจกสองด้าน จะเห็นแสงสะท้อนกลับออกมาจากด้านใน
  • ใช้กระดาษทรายขัดกระจก หากขัดกระจกสองด้านด้วยกระดาษทราย จะทำให้เกิดรอยขูดขีดบนกระจก และทำให้สามารถมองเห็นด้านในได้
  • ใช้ลูกแก้ว หากวางลูกแก้วไว้บนกระจกสองด้าน จะเห็นแสงสะท้อนกลับออกมาจากด้านใน
ข้อควรระวังในการใช้กระจกสองด้าน
กระจกสองด้านมักใช้ในงานรักษาความปลอดภัยหรืองานวิจัย ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้กระจกสองด้าน หากพบกระจกสองด้านในที่สาธารณะ ควรหลีกเลี่ยงการทำอะไรลับ ๆ โดยไม่ต้องการให้ใครรู้
 
เวลาไปพักที่โรงแรม หรือสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคย สิ่งหนึ่งที่อยากให้สังเกตเพื่อความปลอดภัยคือ "กระจก" ในห้องพักว่าเป็นกระจกแบบด้านเดียว ซึ่งเป็นกระจกแบบปกติ หรือกระจกสองด้าน เนื่องจากกระจกสองด้านเป็นกระจกที่สามารถมองทะลุอีกด้านหนึ่งได้โดยที่ด้านหนึ่งมองไม่เห็นอีกด้านหนึ่ง
 
  • สังเกตมุมมองในการมอง หากมองกระจกจากมุมหนึ่งแล้วเห็นด้านใน แต่มองจากมุมอื่นแล้วไม่เห็นด้านใน แสดงว่ากระจกนั้นคือ “กระจกสองด้าน” เนื่องจากกระจกสองด้านมีชั้นฟิล์มที่สะท้อนแสงอยู่ จึงสามารถมองทะลุได้เฉพาะมุมที่แสงสามารถสะท้อนกลับเข้ามาได้
 
Top